Contest Rules (Serbian)

“TISA KUP” propozicija međunarodnog radioamaterskog takmičenja

Organizatori:

Univerzitski Radio Klub iz Debrecena (HG0UD)

Radioamaterski Sportski Klub iz Debrecena (HA0KDA)

Debrecenska lokalna samouprava

1.Učesnici:

Pravo učešće imaju svi licensirani radioamateri.

2.Cilj:

Održati što više veza sa radioamaterima iz celog sveta. Posebnu pažnju treba

obratiti za stanice iz Ukrajne, Slovačka, Madjarske, Rumunije, Srbije, gde teče

reka Tisa.Na opsezima: 160, 80, 40, 20, 15 i 10 metara. Treba uzeti u obzir

podelu opsega.

3.Datum i vreme održavanja:

Treći puni vikend avgusta svake godine.(Ove godine 15-16 avgust). Početak

takmičenja u subotu 12.00 GMT a kraj 11.59 GMT u nedelju. Učesnici

takmičenja u kategorijama SO i MO mogu se takmičiti celi period 24 časa bez

pauze.

4.Vrsta rada:

Stanice mogu da rade isključivo telegrafijom (CW) (A1A). Preporučeno je

CQ zvati: CQ TEST TC

5.Kategorije prema izlaznoj snazi:

Podeljeno je u tri kategorije i odnosi se na izlaznu snagu predajnika.

H - Velika (prema dozvoli stanice ili najviše 1500 W)

L - Mala (maximalno 100 W)

Q QRP (do 5 W)

6. Svaki učesnik prihvata ova pravila i radioamaterska pravila sopstvenih zemalja

kao i odluku takmičarske komisije.

7.Takmičarske kategorije:

Jedan operator (Single operator - SO)

-Jedna osoba učestvuje u takmičenju i vodi LOG.

-Može da koristi DX-CLUSTER, RBN i CW SKIMMER.

-Treba podržavati pravila svoje zemlje.

-U isto vreme samo jedan signal može biti emitovan.

7.1 Jedan operator, sve frekvencije (SOAB)

7.1.1. SOABH – velika snaga

7.1.2. SOABL - mala snaga

7.1.3. SOABQ - QRP

7.2 Jedan operator, jedna frekvencija (SOSB) – nema ograničenja snage.

Učesnici ove kategorije mogu da održe veze na svim opsezima, i na kraju

takmičenja izaberu dva opsega koju pošalju takmičarskoj komisiji u jedan

File. Biće rangirane posebno, zavisno od opsega.

Mole se takmičari da veze radjene na ostalim opsezima pošalju u poseban File

za kontrolu.

7.3. Više operatora - jedna stanica (MOST)

7.3.1 MOSTH – Velika snaga

7.3.2 MOSTL - Mala snaga

*Glavna (RUN) stanica mora da ostane na istom opsegu barem 10 minuta.

Ovo pravilo počinje od prve logovane veze.

Brza promena opsega isključivo dozvoljena je samo ako se uradi novi množitelj na

drugom opsegu.Ovako isto je dozvoljeno stanici koja sakuplja množitelje (MULTI)

Nije dozvoljeno zvati CQ u isto vreme na dva različita frekvencija ili na više opsega.

Radioamaterima, koje se ne podržavaju pravila, takmičarski LOG će se služiti

samo za kontrolu.

7.4 Više operatora - više predajnika (MOMT) – nema ograničenja snage.

Može da se koriste svih 6 opsega u isto vreme, s tim da na jednom opsegu samo

jedan signal može emitovati u isto vreme. Stanice koje ne podržavaju ova pravila,

LOG će biti proglašen za kontrolu.

7.5 Gore navedene kategorije važe i za stanice za one zemlje gde teče reka Tisa

Ukrajna, Rumunija, Slovačka, Madjarska i Srbija).

8. Takmičarski RPT

8.1. RST i CQ zona

8.2. Za validnu vezu treba upisati celi takmičarski RPT.

9.Validna veza

9.1 U toku takmičenja svaka takmičarska stanica može da održi veze sa svima

bez ograničenja.

9.2.Sa istom stanicom na istom opsegu boduje se samo jedna veza u toku

takmičenja.

9.3.Veze se mogu održati samo van DX opsega

9.4.Ne priznaju se Cross Band i veze preko repetitora.

9.5.U takmičenju može se koristiti segmente predvidjene za CW. (Treba izostaviti

donjih 10 khz-e).

9.6.Uredjaje koje nisu predvidjene za radioamaterske komunikacije ne sme koristiti

za vreme takmičenja (telefon, chat, itd.) jer to je nesportsko ponašanje.

9.7 Lični upis u DX-cluster isto nije dozvoljeno, tretira se kršenje pravila takmičenja.

10.Bodovanje veze (QSO) za učesnike takmičenja gde NE teče reka Tisa:

10.1. Veze sa zemljama duž Tise vrede 10 poena bez obzira da li je u istoj

CQ zoni ili nije.

10.2 Veze sa stanicama koji NISU duž Tise:

10.2.1 sa istoj CQ zoni – 2 poena

10.2.2 na istom kontinentu ali u različitoj CQ zoni – 3 poena

10.2.3 kontinentima (DX) – 5 poena

10.2.4 sa stanicama /AM, /MM 3 - poena

10.3. Bodovanje za stanice gde teče reka Tisa (UR, YO, OM, HA, YU):

10.3.1 Veze sa stanicama duž Tise vrede 1 poen (nezvisno da li su u istoj CQ ili nisu)

10.4 Veze sa stanicama koje NISU duž Tise:

10.4.1 ali su u istoj CQ zoni vrede – 2 poena

10.4.2 Veze sa stanicama istog kontinenta različita CQ zona – 3 poena

10.4.3 Veze sa stanicama iz drugog kontinenta (DX) – 5 poena

10.4.4 Veze sa stanicama /AM, /MM – 3 poena

11. Množitelj za svakog učesnika takmičenja:

11.1 Različite CQ zone po opsezima

11.2 Prefiksi stanica po opsezima duž Tise.

11.3 CQ zone sa stanicama duž Tise isto važe kao množitelji

11.4 Sa vazdušnim i vodenim poketnim stanicama (/AM, /MM) uradjene veze

kao i njihovi CQ zone isto važe kao množitelji.

12. Obračun poena:

Sabrani poeni veza množe se sa zbirom odradjenih množitelja prema opsegu

13. Dnevnik:

13.1 Dnevnik treba poslati do 5 dana nakon završetka takmičenja u

elektronskom formatu. (Ove godine 21. avgust 2020. 23:59 GMT.)

13.2 Dnevnik (CONTEST LOG) format i sadržaj:

• Dnevnici treba da budu u CABRILO FILE obliku

• Poslan CABRILO FILE mora da sadrži pozivni znak učesnika koji je

koristio u takmičenju

Takmičarske dnevnike treba poslati na server takmičenja do odredjenog roka

13.3. Takmičarska komisija će uzeti u obzir samo dnevnike koji su poslati u

elektronskom obliku.

14. Kontrola dnevnika:

14.1 Kontrolu dnevnika vrši komisija koju je izabrala organizator takmičenja.

Odluka takmičarske komisije je konačna i važi za svakoga.

14.2 Kontrola dnevnika vrši se softverski i manuelno.

14.3 Krajnji rezultati sadrže zbir poena po kategorijama.

14.4 Rezultati biće objavljeni na www.tiszacup.eu WEB stranici.

14.5. Isključen će biti takmičar kome su ustanovili da ima više od 25%

greški.

14.6 Duple veze će biti odstranjene iz dnevnika bez kaznenih bodova.

14.7 Pogrešno primljen RST, CQ zona, Pozivni znak (BUST) ili ako veza ne

postoji u korespondentnom dnevniku (NIL) kazniće se odbijanjem dva

puta više poena za tu vezu.

14.8 Kontrolni dnevnici:

Svaki učesnik takmičenja može slati dnevnik i za kontrolu. Neće biti

rangiran i neće biti dostupan svakome ali će pomoći komisiji.

14.9 Ostale korisne informacije u vezi dnevnika nalaze se u tački 16.

15. Nagrade:

A. Diplome: Elektronskom obliku u pdf formatu i može se skinuti sa sajta.

B. Plaketi: Svaka prvoplasirana stanica po kategorijama dobija plaketu. Lista plaketa

će se nalaziti na sajtu takmičenja. Jedan učesnik samo jednu plaketu može da usvoji.

Plaketi će biti poslati poštom.

C. Posebna nagrada: Organizatori takmičenja su obezbedili specijalnu nagradu. Ovu

nagradu usvaja svake godine jedan takmičar sa najviše osvojenih poena iz kategorije

“SO” zemlje gde teče reka Tisa i “SO” ostale zemlje. Nagrada je učestvovanje 6

dana na Debrecenski cvetni karneval koji se održava svake godine 20. avgusta.

Ova priredba je medjunarodnog značaja. Obezbedjen je smeštaj, hrana i sadrži VIP

ulaznice za nagradjenog i za partnera.

16. Opšte informacije:

− Svaki uredjaj i antena mora biti međusobno u fizičkom kontaktu u MAX 500

metarskom okrugu. Sa takvim uslovima može koristiti REMOTE

OPERATION.

− U kategorijI “MOST” ako se krši 10 minutno pravilo te veze ne treba brisati iz

dnevnika, ali treba označiti u CABRILO FILU sa X_QSO. Za ovako obeležene

veze ne oduzimaju kaznene bodove.

− Ne treba brisati duple veze, jer se ne računaju kazneni bodovi.

− Izmedju Logovanih veza ne sme da bude više od 3 minuta razlike, jer će te

veze biti brisane. Treba sinkronizovati vreme pre početka takmičenja prema

GPS ili pomoću interneta.

− Ako stanica koji je množitelj anije slao dnevnik i ne javlja se njegov pozivni

znak u barem 5 dnevnika neće biti bodovan.

− DX CLUSTER može koristiti u toku takmičenja ali SELF SPOT nije

dozvoljen, i ne može ni tražiti od nekog drugog.

Za SWL stanice:

Pošto CABRILO FILE FORMAT ne podržava SWL kategoriju, zato dnevnike

prihvatamo u svakom drugom elektronskom formatu. SWL Logove treba poslati na email:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Svaki red u dnevniku treba da sadrži: datum, GMT, FREQ, pozivni znak od

posmatrane stanice, poslat RST, pozivni znak od partnera, RST, bodovanje, novi

množitelj.

Dnevnik treba da sadrži: broj posmatranih stanica po opsegu, zbir poena, zbir

množitelja i krajnji zbir.

− uređaj koji je koristio

− ime

− E-mail

*Isključenje:

Ona stanica koja nije poštovala pravila takmičenja, nesportsko ponašao, može biti

isključen.

*Odluka takmičarske komisije je konačna.

*Takmičenje finansira organizator.

*HOME WEB PAGE: www.tiszacup.eu

U vezi daljnje informacije tražiti direktora takmičenja na E-mail adresu:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ili pogledaj web stranicu Tisa Kup međunarodnog radioamaterskog

takmičenja. www.tiszacup.eu

Poštanska adr:

“TISZA CUP INTERNATIONAL RADIO CONTEST”

130. RÓZSA VÖLGY utca

Debrecen, 4225

Magyarország

 

Támogatók

Visitors

Flag Counter

Iratkozz fel Hírlevelünkre!

Szeretném megkapni a Tisza Kupa Hírleveleket.