„Tisza Kupa” Nemzetközi Rádióforgalmi Verseny kiírása

 

Szervezők:

Debrecen Egyetemi Rádió Klub (HG0UD),

Rádiós és Szabadidő Klub Debrecen (HA0KDA) és

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

1. Részvétel: A világ összes engedélyezett rádióamatőre számára.

 

2. Cél: Minél több összeköttetés létesítése a világ rádióamatőrei között, különös tekintettel a Tisza menti országok (úgymint: Ukrajna, Szlovákia, Magyarország, Románia és Szerbia) állomásaira. A 160, 80, 40, 20, 15 és 10 méteres amatőr sávok használatával. A résztvevő állomás országának sávfelosztásra vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével.

 

3. A verseny időpontja: Minden év júniusának első teljes hétvégéjének szombati napján (2023-ban: június 3.). A verseny kezdete szombaton 02.00 GMT és befejezése szombat 14.59 GMT. Mind az Egykezelős (SO), mind a Többkezelős (MO) állomások végig versenyezhetik a teljes 13 órás periódust.

 

4. Üzemmód: Az állomások kizárólag távíró (CW) üzemmódban létesíthetnek verseny összeköttetéseket.

5. Teljesítménykategóriák meghatározása: A teljesítménykategória az adóberendezés kimeneti nagyfrekvenciás teljesítményére vonatkozik.

H – Magas (az állomás engedélye szerint, de legfeljebb: 1500W output)

L - Alacsony ( maximum: 100W output)

Q - QRP (maximum 5W output)

 

6. Minden résztvevő vállalja, hogy betartja jelen kiírás szabályait, a saját országa hatóságainak reá vonatkozó rendelkezéseit és elfogadja a Versenybizottság döntéseit.

 

7. Versenykategóriák:

 

Egykezelős (Single operator-SO):

-       Egy személy végzi az összes forgalmazással és jegyzőkönyv (LOG) vezetéssel összefüggő valamennyi feladatot.

-       Infomációs rendszerek (pl. DX-cluster, többcsatornás dekóderek, CW skimmer, RBN) használata engedélyezett.

-       Minden operátornak folyamatosan be kell tartani a saját országa amatőr szabályait is.

-       Az egykezelős állomás egy időben csak egy jelet sugározhat ki.

 

7.1. Egykezelős, össz-sávon (SOAB)

7.1.1. SOABH – Magas adóteljesítménnyel

7.1.2. SOABL - Alacsony adóteljesítménnyel

7.1.3. SOABQ - QRP adóteljesítménnyel

 

7.2. Egykezelős, egy sávon (SOSB) – teljesítmény kategória nélkül

 • Az egykezelős, egy sávos (SOSB) kategóriában indulók jogosultak maximum 2 tetszőleges sáv esetében jegyzőkönyv beküldésre és értékelésre. Ez alapján pl. ugyanaz az operátor indulhat a 10 méteres és a 160 méteres egysávos kategóriákban is, amelyekben értékelésre is kerül. Ilyen esetben is egyetlen log-file beküldése szükséges. Az értékelésben figyelembe veendő sávokat a LOG feltöltés során a beküldő határozza meg.
 • Azok az egykezelős, egy sávos állomások, akik másik sávokon is létesítenek összeköttetést az erről szóló információkat kontroll jegyzőkönyvek formájában is megküldhetik az értékelési folyamat segítése számára.

 

7.3. Több-kezelős, egy adóval (MOST)

7.3.1 MOSTH – Magas adóteljesítménnyel

7.3.2 MOSTL – Alacsony adóteljesítménnyel

 

 • A fő (RUN) állomásnak ugyanazon a sávon kell tartózkodni legalább 10 percig.

A „tízperces szabály” számítása az első naplózott összeköttetéssel kezdődik.

Gyors sávváltás kizárólag csak akkor engedélyezett, ha egy másik sávon új szorzóval történik összeköttetés. Így engedélyezett pl. a szorzózó állomás (MULTI) részére a gyors sávváltás a sorzóval való összeköttetés létesítésére. Két külön vagy több frekvencián sugárzott általános hívás egy időben nem engedélyezett. A fenti szabályok megsértése a beküldött jegyzőkönyv kontrollá minősítését eredményezi.

7.4. Több kezelős- több adóval, (MOMT) – teljesítmény kategória nélkül

 • Mind a hat versenyzésre kijelölt amatőr sáv használható egyszerre. Egy sávon egy időben csak 1 kisugárzott jel engedélyezett. A fenti szabályok megszegése a beküldött jegyzőkönyv kontrollá minősítését eredményezi.

 

 

7.5. A fentiekben meghatározott versenykategóriák a Tisza menti országok (Ukrajna, Románia, Szlovákia, Magyarország, Szerbia) állomásaira is hasonló feltételekkel érvényesek.

8. A versenyriport:

8.1. RST és CQ zóna.

8.2. A teljes versenyriportot rögzíteni kell az érvényes összeköttetéshez.

 

9. Érvényes összeköttetések:

9.1 Minden versenyző állomás a verseny időtartama alatt összeköttetést létesíthet bármely más állomással, korlátozás nélkül.

9.2. Ugyanazzal az állomással sávonként csak 1 összeköttetés (QSO) érvényes a verseny időtartama alatt.

9.3. Az összeköttetések a távíró üzemmódra kijelölt sávrészben kell szülessenek (nem használhatók a DX munkára kijelölt sávrészek). 

9.4. Kereszt üzemmódú, keresztsávos és átjátszón keresztül létesített összeköttetések érvénytelenek.

9.5. Versenyzésre a távíróra kijelölt szegmens használható (az alsó 10 kHz-ek kihagyásával).

9.6. A nem amatőr rádiós rendeltetésű eszközök (pl. telefon, Internetes chat szobák) használata az összeköttetések szervezésére a verseny időtartama alatt nem engedélyezett és sportszerűtlen cselekedetnek számít.

9.7. A DX-cluster használata és az önbeírás engedélyezett.

 

10. Az összeköttetések (QSO) pontozása NEM Tisza menti országok résztvevői számára:

10.1. A Tisza menti országok állomásaival létesített összeköttetések 10 pontot érnek (függetlenül attól, hogy a saját CQ zónában található vagy sem).

10.2. A NEM Tisza menti országokban található állomásokkal létesített összeköttetések esetében:

10.2.1. Saját CQ zónán belül - 2 pont.

10.2.2. Saját kontinensen (de más CQ zónában) található amatőrrel létesített összeköttetés - 3 pont.

10.2.3. Más kontinensen (DX) található amatőrrel létesített összeköttetés - 5 pont.

10.2.4. A légi- és vízi mozgó állomásokkal (/AM, /MM) létesített összeköttetések egységesen - 3 pont.

10.3. Az összeköttetések pontozása a Tisza menti országok (UR, YO, OM, HA, YU) résztvevői számára:

10.3.1 A Tisza menti országok állomásaival létesített összeköttetések egységesen 1 (egy) pontot érnek (függetlenül attól, hogy a saját CQ-zónában találhatók vagy sem).

10.4 A NEM Tisza menti országokban található állomásokkal létesített összeköttetések esetében:

10.4.1. Saját CQ-zónán belül - 2 pont.

10.4.2. Saját kontinensen (de más CQ zónában) található amatőrrel létesített összeköttetés - 3 pont.

10.4.3. Más kontinensen (DX) található amatőrrel létesített összeköttetés - 5 pont.

10.4.4. A légi- és vízi mozgó állomásokkal (/AM, /MM) létesített összeköttetések egységesen - 3 pont.

11. Szorzók (minden résztvevő állomás számára):

11.1. Az élért különböző CQ zónák, sávonként

11.2. A Tisza menti országokból elért prefixek, sávonként.

11.3. A Tisza menti országok állomásaival létesített összeköttetések CQ-zóna szorzóként is figyelembe vehetők,

11.4. A légi- és vízi mozgó állomásokkal (/AM, /MM) létesített összeköttetések CQ zóna szorzóként is figyelembe vehetők.

 

12. Végső pontszám:

Az összeköttetésekért járó pontok összege szorozva a sávonként elért szorzók összegével.

 

13. Jegyzőkönyvek:

13.1. Jegyzőkönyv beküldési határidő a versenyt követő 5. nap.

Az indulóknak legkésőbb 5 nappal a verseny végét követően fel kell tölteni a jegyzőkönyvüket az elektronikus felületre (ez idén: 2023. június 09., 23:59 GMT).

13.2. Jegyzőkönyv (CONTEST LOG) formátuma és tartalma

 • Az elektronikus versenyjegyzőkönyveknek Cabrillo file formátumúnak kell lenni.
 • A beküldött elektronikus állománynak (file) az induló hívójelét is tartalmaznia kell.
 • Az elektronikus versenyjegyzőkönyveket a verseny szerverére kell feltölteni a megadott határidőig.

 

13.3. A verseny szervezői kizárólag a verseny szerverére (www.tiszacup.eu) feltöltött, elektronikus jegyzőkönyveket fogadják el.

 

14. Kiértékelés:

14.1. A verseny kiértékelését a szervezők által kinevezett versenybizottság végzi. A bizottság döntése végleges és mindenkire nézve kötelező.

14.2. A jegyzőkönyvek ellenőrzése szoftveresen és emberi közreműködéssel történik.

14.3. A végeredményt az egyes versenykategóriákban elért, kiértékelt eredmények nagyságrendi listája alkotja.

14.4.A verseny eredményeit az egyes versenykategóriákban a versenybizottság a www.tiszacup.eu WEB-helyen hozza nyilvánosságra.

 

14.5. Kizárás: Bármely induló, akinek a kérelmezett pontszámát több mint 25%-al szükséges csökkenteni az értékelés folyamán.

14.6. A dupla összeköttetések büntető pontlevonás nélkül el lesznek távolítva a jegyzőkönyvekből.

14.7. Az összeköttetések során rosszul vett riport, CQ zóna, hibás hívójel (BUST), vagy ha az összeköttetés nem szerepel az ellenállomás jegyzőkönyvében (NIL) az adott összeköttetés kétszeresének megfelelő büntetőpont levonással jár.

14.8. Kontroll jegyzőkönyvek: Bármely résztvevő küldhet kontroll jegyzőkönyvet is. Ez nem jelenik meg az eredmények között, nem lesz bárki számára publikus, viszont segíti az értékelők munkáját.

14.9. A jegyzőkönyvek elkészítéséhez és értékeléséhez hasznos információkat a versenykiírás 16. pontja tartalmaz

15. Díjazás:

A. Oklevél: Elektronikus formában készül és pdf formátumban letölthető bármely helyezést elért induló számára.

 

B. Plakett: Minden kategória 1. helyezett plakettet kap. A megszerezhető plakettek listája elérhető a verseny honlapján. 1 induló csak 1 plakettra jogosult. A plakettek postai úton kerülnek kiküldésre a nyertesek számára. A plakett kiadásának feltétele, hogy az adott kategóriában legalább 5 induló értékelésre kerüljön.  

 

C. Különdíj: A rendező két debreceni rádiós klub és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata egy speciális díjat is alapított. Ezt minden évben a legmagasabb pontszámot elérő egykezelős induló kapja, mind a Tisza menti országok, mind az egyéb kategóriában. A Debreceni Virágkarnevál (minden évben augusztus 20.) és az ehhez kapcsolódó kulturális és szórakoztató rendezvények nemzetközi hírűek. Ez a speciális meghívás a karneváli hétre (6 nap) szóló szállást, étkezést és VIP belépőket tartalmazza a nyertes és partnere számára.

16. Egyéb információk:

-       minden rádió berendezésnek és antennának fizikailag kontaktusban kell lennie egymással max. egy 500 méteres körzeten belül.

-       Távvezérelt (remote) állomáshasználat megengedett.

-       A MOST kategória esetében a „tízperces szabály” megsértése esetén az ilyen összeköttetéseket nem kell eltávolítani a jegyzőkönyvekből, de X_QSO megjelöléssel kell ellátni a Cabrillo file-ban. Az ilyen megjelölt összeköttetések esetében nem alkalmazunk büntető pontlevonást.

-       Kérjük, ne törölje a dupla összeköttetéseket! Ezekért nem történik büntető pont levonása.

-       A naplózott összeköttetések között az időeltérés nem haladhatja meg a 3 percet. Ilyen esetben az összeköttetés törlésre kerül. Javasolt verseny előtt a komputer órák GPS vagy Internet alapú szinkronizálása.

-       Ha egy szorzó állomás nem küld jegyzőkönyvet, akkor az adott hívójellel létesített összeköttetés nem kerül pontozásra, amennyiben nem szerepel legalább még másik 5 állomás jegyzőkönyvében.

-       A DX-cluster használata megengedett a verseny során, azonban önbeírás, illetve spot kérése tilos!  

 • Pontosítás a megfigyelő (SWL) amatőrök számára:

Miután a CABRILLO file formátum nem támogatja a megfigyelő kategóriát, ezért az SWL jegyzőkönyveket elfogadjuk bármely más elektronikus formában. Kizárólag az SWL LOG-ok küldése az alábbi e-mail címre lehetséges: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mindegyik összeköttetés sor a következőket kell tartalmazza: dátum , GMT, sáv-frekvencia, a megfigyelt állomás hívójele, a küldött riportja, a partner állomás hívójele, riportja, pontozás, új szorzó.

Egy összegzés kell, hogy a jegyzőkönyv részét képezze, amely tartalmazza: a sávonként megfigyelt összeköttetések számát, pontok és szorzók összegét, valamint a végső pontszámot, illetve a megfigyelő amatőr berendezését, nevét, valamint e-mail címét és SWL hívójelét.

 • Kizárás:A versenyszabályok megszegése, sportszerűtlen viselkedés a versenyző kizárását eredményezhetik.
 • A Versenybizottság döntése végleges.

 

 • A verseny a szervezők által finanszírozott.
 • Home web page:tiszacup.eu

További információkért, keresse a verseny igazgatóját: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  vagy látogassa meg Tisza Kupa Nemzetközi Rádióforgalmi Verseny honlapját www.tiszacup.eu .

Postai cím: „Tisza Cup International Radio Contest”, 130. Rózsavölgy utca., Debrecen, 4225 Magyarország.

 

 

A verseny kiírása letölthető az alábbi linken: