„Tisza Kupa” Nemzetközi RH Rádióforgalmi Verseny kiírása

Szervezők:

Debrecen Egyetemi Rádió Klub (HG0UD),

Rádiós és Szabadidő Klub, Debrecen (HA0KDA) és

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

1. Részvétel: A világ összes engedélyezett rádió amatőre számára.

2. Cél: Minél több összeköttetés létesítése a világ rádióamatőrei között, különös tekintettel a Tisza menti országok (úgymint: Ukrajna, Szlovákia, Magyarország, Románia és

Szerbia) állomásaira. A 160, 80, 40, 20, 15 és 10 méteres amatőr sávok használatával. A résztvevő állomás országának sávfelosztásra vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével.

3. Dátum és a verseny időpontja: Minden év augusztusának harmadik teljes hétvégéje (idén 2020. augusztus 15-16.). A verseny kezdete szombaton 12.00 GMT és befejezése vasárnap 11.59 GMT. Mind az Egykezelős (SO), mind a Többkezelős (MO) állomások végig versenyezhetik a teljes 24 órás periódust.

4. Üzemmód: A versenyben résztvevő állomások kizárólag távíró (CW) (A1A) üzemmódban létesíthetnek összeköttetéseket. Ajánlott CQ forma: CQ TEST TC.

5. Teljesítménykategóriák meghatározása: A teljesítménykategória az adóberendezés adókimeneti nagyfrekvenciás teljesítményére vonatkozik.

H – Magas (az állomás engedélye szerint, de legfeljebb: 1500W)

L - Alacsony ( maximum: 100W)

Q - QRP (<=5W)

6. Minden résztvevő vállalja, hogy betartja jelen kiírás szabályait, a saját országa hatóságainak reá vonatkozó rendelkezéseit és elfogadja a Versenybizottság döntéseit.

7. Versenykategóriák:

Egykezelős (Single operator):

- Egy személy végzi az összes forgalmazással és jegyzőkönyv (LOG) vezetéssel összefüggő valamennyi feladatot.

- Infomációs rendszerek (pl. DX-cluster, többcsatornás dekóderek, CW skimmer, RBN) használata engedélyezett.

- Minden operátornak folyamatosan be kell tartani a saját országa amatőr szabályait is.

- Az egykezelős állomás egy időben csak egy jelet sugározhat ki.

7.1. Egykezelős, össz-sávon (SOAB)

7.1.1. SOABH – Magas adóteljesítménnyel

7.1.2. SOABL - Alacsony adóteljesítménnyel

7.1.3. SOABQ - QRP adóteljesítménnyel

7.2. Egykezelős, egy sávon (SOSB) – teljesítmény kategória nélkül

• Az egykezelős, egy sávos (SOSB) kategóriában indulók jogosultak maximum 2 tetszőleges sáv esetében jegyzőkönyv beküldésre és értékelésre. Ez alapján pl. ugyanaz az operátor indulhat a 10 méteres és a 160 méteres egysávos kategóriákban is, amelyekben értékelésre is kerül. Ilyen esetben is egyetlen log-file beküldése szükséges. Az értékelésben figyelembe veendő sávokat a LOG feltöltés során a beküldő határozza meg. Azok az egykezelős, egy sávos állomások, akik másik sávokon is létesítenek összeköttetést az erről szóló információkat kontroll jegyzőkönyvek formájában is megküldhetik az értékelési folyamat segítése számára.

7.3. Több-kezelős, egy adóval (MOST)

7.3.1 MOSTH – Magas adóteljesítménnyel

7.3.2 MOSTL – Alacsony adóteljesítménnyel

• A fő (RUN) állomásnak ugyanazon a sávon kell tartózkodni legalább 10 percig.

A „tízperces szabály” számítása az első naplózott összeköttetéssel kezdődik.

Gyors sávváltás kizárólag csak akkor engedélyezett, ha egy másik sávon új szorzóval történik összeköttetés. Így engedélyezett pl. a szorzózó állomás (MULTI) részére a gyors sávváltás a sorzóval való összeköttetés létesítésére. Két külön vagy több frekvencián sugárzott általános hívás egy időben nem engedélyezett. A fenti szabályok megsértése a beküldött jegyzőkönyv kontrollá minősítését eredményezi.

7.4. Több kezelős- több adóval, (MOMT) – teljesítmény kategória nélkül

• Mind a hat versenyzésre kijelölt amatőr sáv használható egyszerre. Egy sávon egy időben csak 1 kisugárzott jel engedélyezett. A fenti szabályok megszegése a beküldött jegyzőkönyv kontrollá minősítését eredményezi.

7.5. A fentiekben meghatározott versenykategóriák a Tisza menti országok (Ukrajna,

Románia, Slovákia, Magyarország, Szerbia) állomásaira is hasonló feltételekkel érvényesek.

8. A versenyriport:

8.1. RST és CQ zóna.

8.2. A teljes versenyriportot rögzíteni kell az érvényes összeköttetéshez.

9. Érvényes összeköttetések:

9.1 Minden versenyző állomás a verseny időtartama alatt összeköttetést létesíthet bármely más állomással, korlátozás nélkül.

9.2. Ugyanazzal az állomással sávonként csak 1 összeköttetés (QSO) érvényes a verseny időtartama alatt.

9.3. Az összeköttetések a távíró üzemmódra kijelölt sávrészben kell szülessenek (nem használhatók a DX munkára kijelölt sávrészek).

9.4. Kereszt üzemmódú, keresztsávos és átjátszón keresztül létesített összeköttetések érvénytelenek.

9.5. Versenyzésre a távíróra kijelölt szegmens használható (az alsó 10 kHz-ek kihagyásával).

9.6. A nem amatőr rádiós rendeltetésű eszközök (pl. telefon, Internetes chat szobák) használata az összeköttetések szervezésére a verseny időtartama alatt nem engedélyezett és sportszerűtlen cselekedetnek számít.

9.7. A DX-cluster önbeírás szintén nem engedélyezett és a versenyszabályok megszegésének számít.

10. Az összeköttetések (QSO) pontozása NEM Tisza menti országok résztvevői számára:

10.1. A Tisza menti országok amatőreivel létesített összeköttetések 10 pontot érnek (függetlenül attól, hogy a saját CQ zónában található vagy sem).

10.2. A NEM Tisza menti országokban található állomásokkal létesített összeköttetések esetében:

10.2.1. Saját CQ zónán belül - 2 pont.

10.2.2. Saját kontinensen (de más CQ zónában) található amatőrrel létesített összeköttetés - 3 pont.

10.2.3. Más kontinensen (DX) található amatőrrel létesített összeköttetés - 5 pont.

10.2.4. A légi- és vízi mozgó állomásokkal (/AM, /MM) létesített összeköttetések egységesen - 3 pont.

10.3. Az összeköttetések pontozása a Tisza menti országok (UR, YO, OM, HA, YU) résztvevői számára:

10.3.1 A Tisza menti országok állomásaival létesített összeköttetések egységesen 1 pontot érnek (függetlenül attól, hogy a saját CQ-zónában találhatók vagy sem).

10.4 A NEM Tisza menti országokban található állomásokkal létesített összeköttetések esetében:

10.4.1. Saját CQ-zónán belül - 2 pont.

10.4.2. Saját kontinensen (de más CQ zónában) található amatőrrel létesített összeköttetés - 3 pont.

10.4.3. Más kontinensen (DX) található amatőrrel létesített összeköttetés - 5 pont.

10.4.4. A légi- és vízi mozgó állomásokkal (/AM, /MM) létesített összeköttetések egységesen - 3 pont.

11. Szorzók (minden résztvevő állomás számára):

11.1. Az élért különböző CQ zónák száma, sávonkét

11.2. A Tisza menti országokból elért prefixek, sávonként.

11.3. A Tisza menti országok állomásaival létesített összeköttetések CQ-zóna szorzóként is figyelembe vehetők,

11.4. A légi- és vízi mozgó állomásokkal (/AM, /MM) létesített összeköttetések CQ zóna szorzóként is figyelembe vehetők.

12. Végső pontszám:

Az összeköttetésekért járó pontok összege szorozva a sávonként elért szorzók összegével.

13. Jegyzőkönyvek:

13.1. Jegyzőkönyv beküldési határidő a versenyt követő 5. nap.

Az indulóknak legkésőbb 5 nappal a verseny végét követően fel kell tölteni a jegyzőkönyvüket az elektronikus felületre (ez idén: 2020. augusztus 21., 23:59 GMT).

13.2. Jegyzőkönyv (CONTEST LOG) formátuma és tartalma

• Az elektronikus versenyjegyzőkönyveknek Cabrillo file formátumúnak kell lenni. A beküldött elektronikous állománynak (file) az induló hívójelét is tartalmaznia kell.

• Az elektronikus versenyjegyzőkönyveket a verseny szerverére kell feltölteni a megadott határidőig.

13.3. A verseny szervezői kizárólag a verseny szerverére feltöltött, elektronikus jegyzőkönyveket fogadják el.

14. Kiértékelés:

14.1. A verseny kiértékelését a szervezők által kinevezett versenybizottság végzi. A bizottság döntése végleges és mindenkire nézve kötelező.

14.2. A jegyzőkönyvek ellenőrzése szoftveresen és emberi közreműködéssel történik.

14.3. A végeredményt az egyes versenykategóriákban elért, kiértékelt eredmények nagyságrendi listája alkotja.

14.4.A verseny eredményeit az egyes versenykategóriákban a versenybizottság a http://tiszacup.eu web-oldalon hozza nyilvánosságra.

14.5. Kizárás: Bármely induló, akinek a kérelmezett pontszámát több mint 25%-al szükséges csökkenteni az értékelés folyamán.

14.6. A dupla összeköttetések büntető pontlevonás nélkül el lesznek távolítva a jegyzőkönyvekből.

14.7. Az összeköttetések során rosszul vett riport, CQ zóna, hibás hívójel (BUST), vagy ha az összeköttetés nem szerepel az ellenállomás jegyzőkönyvében (NIL) az adott összeköttetés kétszeresének megfelelő büntetőpont levonással jár.

14.8. Kontroll jegyzőkönyvek: Bármely résztvevő küldhet kontroll jegyzőkönyvet is. Ez nem jelenik meg az eredmények között, nem lesz bárki számára publikus, viszont segíti az értékelők munkáját.

14.9. A jegyzőkönyvek elkészítéséhez és értékeléséhez hasznos információkat a versenykiírás 16. pontja tartalmaz

15. Díjazás:

A. Oklevél: Elektronikus formában készül és pdf formátumban letölthető bármely helyezést elért induló számára.

B. Plakett: Minden kategória 1. helyezett plakettet kap. A megszerezhető plakettek listája elérhető a verseny honlapján. 1 induló csak 1 plakettra jogosult. A plakettek postai úton kerülnek kiküldésre a nyertesek számára.

C. Különdíj: A rendező két debreceni rádiós klub és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata egy speciális díjat is alapított. Ezt minden évben a legmagasabb pontszámot elérő egykezelős induló kapja, mind a Tisza menti országok, mind az egyéb kategóriában. A Debreceni Virágkarnevál (minden évben augusztus 20.) és az ehhez kapcsolódó kulturális és szórakoztató rendezvények nemzetközi hírűek. Ez a speciális meghívás a karneváli hétre (6 nap) szóló szállást, étkezést és VIP belépőket tartalmazza a nyertes és partnere számára.

16. Egyéb információk:

- minden rádió berendezésnek és antennának fizikailag kontaktusban kell lennie egymással max. egy 500 méteres körzeten belül. A fenti feltételekkel távvezérlés (remote operation) megengedett.

- A MOST kategória esetében a „tízperces szabály” megsértése esetén az ilyen összeköttetéseket nem kell eltávolítani a jegyzőkönyvekből, de X_QSO megjelöléssel kell éllátni a Cabrillo file-ban. Az ilyen megjelölt összeköttetések esetében nem alkalmazunk büntető pontlevonást.

- Kérjük, ne törölje a dupla összeköttetéseket! Ezekért nem történik büntető pont levonása.

- A naplózott összeköttetések között az időeltérés nem haladhatja meg a 3 percet. Ilyen esetben az összeköttetés törlésre kerül. Javasolt verseny előtt a komputer órák GPS vagy Internet alapú szinkronizálása.

- Ha egy szorzó állomás nem küld jegyzőkönyvet, akkor az adott hívójellel létesített összeköttetés nem kerül pontozásra, amennyiben nem szerepel legalább még másik 5 állomás jegyzőkönyvében.

- A DX-cluster használata megengedett a verseny során, azonban önbeírás, illetve spot kérése tilos!

• Pontosítás a megfigyelő (SWL) amatőrök számára:

Miután a CABRILLO file formátum nem támogatja a megfigyelő kategóriát, ezért az SWL jegyzőkönyveket elfogadjuk bármely más elektronikus formában. Kizárólag az SWL logok küldése az alábbi e-mail címre lehetséges: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Mindegyik összeköttetés sor a következőket kell tartalmazza: dátum , GMT, sávfrekvencia, a megfigyelt állomás hívójele, a küldött riportja, a partner állomás hívójele, riportja, pontozás, új szorzó. Egy összegzés kell, hogy a jegyzőkönyv részét képezze, amely tartalmazza: a sávonként megfigyelt összeköttetések számát, pontok és szorzők összegét, valamint a végső pontszámot, illetve a megfigyelő amatőr berendezését, nevét, valamint e-mail címét és hívójelét.

• Kizárás: A versenyszabályok megszegése, sportszerűtlen viselkedés a versenyző kizárását eredményezhetik.

• A Versenybizottság döntése végleges.

• A verseny a szervezők által finanszírozott.

• Web oldal: http://tiszacup.eu

További információkért, keresse a verseny igazgatóját: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy látogassa meg a verseny honlapját http://tiszacup.eu .

Postai cím: „Tisza Kupa Nemzetközi Rádióforgalmi Verseny”, 4225 Debrecen, Rózsavölgy utca.130., Magyarország.

 

A versenyszabályzat más tiszamenti országok nyelvén

Contest rules (Romanian)

„Tisza Cup” concurs international de Radiao

Organizatori:

- Clubul Radio Universitar din Debrecen, (HG0UD)

- Clubul Sportiv Radio și de Agrement din Debrecen (HA0KDA) și

- Consiliul Local Debrecen

1. Eligibilitate: toți amatorii de radio autorizați din întreaga lume.

2. Obiectiv: contactarea radioamatorilor din întreaga lume, în special cu țările râului Tisza (cum ar fi:

Ucraina, Slovacia, Ungaria, România, Serbia), folosind benzile de amatori de 160, 80, 40, 20, 15 și 10

metri. Cu respectarea planurilor de bandă.

3. Data și perioada concursului: Al treilea weekend complet al lunii august, cu începere de la 12:00 UTC

sâmbătă pana duminica 11:59 UTC (15-16 august 2020). Satiile Multi Single precum si Multi Operatori pot

opera întreaga perioadă de 24 de ore.

READ MORE

Contest Rules (Serbian)

“TISA KUP” propozicija međunarodnog radioamaterskog takmičenja

Organizatori:

Univerzitski Radio Klub iz Debrecena (HG0UD)

Radioamaterski Sportski Klub iz Debrecena (HA0KDA)

Debrecenska lokalna samouprava

1.Učesnici:

Pravo učešće imaju svi licensirani radioamateri.

2.Cilj:

Održati što više veza sa radioamaterima iz celog sveta. Posebnu pažnju treba

obratiti za stanice iz Ukrajne, Slovačka, Madjarske, Rumunije, Srbije, gde teče

reka Tisa.Na opsezima: 160, 80, 40, 20, 15 i 10 metara. Treba uzeti u obzir

podelu opsega.

3.Datum i vreme održavanja:

Treći puni vikend avgusta svake godine.(Ove godine 15-16 avgust). Početak

takmičenja u subotu 12.00 GMT a kraj 11.59 GMT u nedelju. Učesnici

takmičenja u kategorijama SO i MO mogu se takmičiti celi period 24 časa bez

pauze.

READ MORE

Contest Rules (Slovakian)

Pravidlá medzinárodnej rádiomatérskej súťaže „Tisza Kupa”

Usporiadatelia:

Univerzitný rádioklub Debrecen (HG0UD),

Rádiový a Voľnočasový Sportový klub Debrecen (HA0KDA)

Samospráva župného mesta Debrecen

1. Účastníci: Súťaž je organizovaná pre všetkých licencovaných rádioamatérov sveta.

2. Cieľ: Nadviazanie čo najväčšieho počtu spojení medzi rádioamatérmi sveta, so dôrazom

na rádioamatérske stanice krajín pri toku rieky Tisza (sú to: Ukraina, Slovensko,

Maďarsko, Rumunsko a Srbsko), v rádioamatérskych pásmach 160, 80, 40, 20, 15

a 10 metrov. Súťaží sa vo frekvenčných pásmach podľa platnej frekvenčnej tabuľky

krajiny, kde má súťažná stanica sídlo (QTH).

3. Dátum a čas súťaže: Tretí kompletný víkend každého roku (v tomto roku 15.-16.

augusta 2020). Začiatok súťaže v sobotu o 12.00 GMT a koniec súťaže v nedeľu

11.59 GMT. Stanice s jedným operátorom (SO) aj stanice s viacerými operátormi

(MO) môžu súťažiť počas celej 24 hodinovej súťažnej periódy.

4. Druh prevádzky: Stanice môžu nadväzovať súťažné spojenia výhradne telegrafickou

prevádzkou (CW) „CQ TEST TC”.

5. Kategórie výkonu: Údaj kategórie výkonu sa vzťahuje na výstupný vysokofrekvenčný

výkon vysielacieho zariadenia.

H – Vysoký (podľa povolenia stanice, ale maximálne 1500W)

L - Stredný ( maximálne 100W)

Q - QRP (<=5W)

6. Každý účastník sa zaväzuje, že bude dodržiavať tieto Súťažné pravidlá, povoľovacie

podmienky vlastnej krajiny vťahujúce sa na jeho suťažnú stanicu a rešpektovať

rohodnutia Súťažnej komisie.

7. Súťažné kategórie:

Jeden operátor (Single operator):

- Všetky úkony súvisiace s prevádzkou a vedením denníka vykonáva jedna osoba.

- Je povolené používanie informačných systémov (napr. DX-cluster, viackanálové

dekodéry, CW skimmery, RBN).

- Každý operátor musí priebežne dodržiavať pravidlá rádioamatérskej prevádzky svojej

krajiny.

- Stanica s jedným operátorom môže súčasne vysielať len jeden signál..

7.1. Jeden operátor, všetky pásma (SOAB)

7.1.1. SOABH – Vysoký výkon

7.1.2. SOABL - Stredný výkon

7.1.3. SOABQ - QRP

7.2. Jeden operátor, jedno pásmo (SOSB) – kategória bez rozdelenia podľa výkonu

 Súťažiaci v kategórii Jeden operátor, jedno pásmo (SOSB) sú, oprávnení zaslať

maximálne 2 súťažné denníky z ľubovoľných dvoch súťažných pásiem k

vyhodnoteniu. Na základe tohoto pravidla môže ten istý operátor súťažiť napr. v 10

metrovej aj v 160 metrovej jednopásmovej kategórii a bude v oboch pásmach

vyhodnotený. V tomto prípade je potrebné zaslanie jediného súboru denníka. Pásma,

ktoré sa majú pri vyhodnotení zohľadniť určuje súťažíaci pri nahrávaní denníka.

 Stanice s jedným operátorom, ktorí nadviažu spojenia aj na iných pásmach, môžu

informácie o týchto spojeniach formou denníka na kontrolu pre podporu

vyhodnotenia.

7.3. Viac operátorov, jeden vysielač (MOST)

7.3.1 MOSTH – Vysoký výkon

7.3.2 MOSTL – Stredný výkon

 Hlavná (RUN) stanica musí zotrvať na rovnakom pásme aspoň 10 minút.

„Desaťminútové pravidlo” začína zápisom prvého spojenia do denníka.

 Rýchla zmena pásma je možná len v prípade, keď sa na druhom pásme nadviaže

spojenie s násobičom. Takto je povolené napr. pre násobičovú stanicu (MULTI) rýchla

zmena pásma z dôvodu nadviazania spojenia s násobičom. Nie je dovolené vysielanie

všeobecnej výzvy na dvoch alebo viacerých frekvecniách súčasne. Každá súťažná

stanica musí priebežne dodržiavať pravidlá rádioamatérskej prevádzky svojej krajiny

(aj pravidlá o vyžiarenom výkone). Porušenie vyššie uvedených pravidiel má za

následok prekvalifikovanie súťažného denníka na kontrolný denník.

7.4. Viac operátorov, viac vysielačov (MOMT) - kategória bez rozdelenia podľa výkonu

 Všetkých šesť súťažných pásiem sa môže používať súčasne. Na jednom pásme je v

rovnakom čase povolený jeden signál. Porušenie vyššie uvedených pravidiel má za

následok prekvalifikovanie súťažného denníka na kontrolný denník.

7.5. Vyššie uvedené kategórie platia aj pre krajiny rádioamatérske stanice krajín pri toku rieky

Tisza (Ukraina, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko) za rovnakých podmienok.

8. Súťažný report:

8.1. RST a CQ zóna.

8.2. Pre platné súťažné spojenie je potrebné zaznamenať úpný súťažný report.

9. Platné spojenia:

9.1 Každá súťažná stanica môže počas trvania súťaže nadviazať spojenie s ktoroukoľvek inou

stanicou, bez obmedzenia.

9.2. Počas trvania súťaže je platné len 1 spojenie (QSO) rovnakou stanicou na každom

pásme.

9.3. Spojenia sa musia nadviazať v časti súťažného pásma určenej pre telegrafnú prevádzku

(časti pásma urečné pre DX prevádzku sa nesmú používať).

9.4. Crossmode, crossband spojenia a spojenia cez prevádzače sú neplatné.

9.5. Pre súťaž je určená časť pásma vyhradená pre telegrafnú prevádzku (bez 10 kHz časti na

začiatku pásma).

9.6. Používanie prostriedkov, ktoré nie sú určené na rádioamatérsku prevádzku (napr.. telefón,

Internetový chat) na organizovanie spojení počas trvania súťaže nie je povolené a bude sa

považovať za neférový počin.

9.7. Self-spot na DX-cluster nie je povolený a považuje sa za porušenie pravidiel súťaže.

10. Bodovanie spojení účastníkov z krajín MIMO toku rieky Tisza:

10.1 Spojenia so stanicami z krajín pri toku rieky Tisza -10 bodov (bez ohľadu na to, či patria

alebo nepatria do vlastnej CQ zóny).

10.2. Spojenia so stanicami mimo krajín pri toku rieky Tisza sa bodujú nasledovne:

10.2.1 Spojenie s vlastnou CQ zónou - 2 body.

10.2.2 Spojenie s rádioamatérom z vlastného kontinetu (ale z inej CQ zóny) - 3 body.

10.2.3 Spojenie s rádioamatérom z iného kontinetu (DX) - 5 bodov.

10.2.4. Spojenie s mobilnými stanicami vysielajúcimi z lietadiel a lodí ( / AM, / MM ) sa

bodujú jednotne - 3 body.

10.3. Bodovanie spojení účastníkov z krajín (UR, YO, OM, HA, YU) pri toku rieky

Tisza:

10.3.1 Spojenia so stanicami z krajín pri toku rieky Tisza jednotne - 1 bod (bez ohľadu na to,

či patria alebo nepatria do vlastnej CQ zóny).

10.4 Spojenia so stanicami mimo krajín pri toku rieky Tisza sa bodujú nasledovne:

10.4.1. Spojenie s vlastnou CQ zónou - 2 body.

10.4.2. Spojenie s rádioamatérom z vlastného kontinetu (ale z inej CQ zóny) - 3 body.

10.4.3. Spojenie s rádioamatérom z iného kontinetu (DX) - 5 bodov.

10.4.4. Spojenie s mobilnými stanicami vysielajúcimi z lietadiel a lodí ( / AM, / MM ) sa

bodujú jednotne - 3 body.

11. Násobiče:

11.1. Počet dosiahnutých rôznych CQ zón, na každom pásme.

11.2. Prefixy staníc súťažných spojení z krajín pri toku rieky Tisza, pre každé pásmo.

11.3. CQ zóny spojení so stanicami z krajín pri toku rieky Tisza sa súčasne môžu zohľadniť

ako násobič.

11.4. Spojenie s mobilnými stanicami vysielajúcimi z lietadiel a lodí ( / AM, / MM ) sa môžu

zohľadniť súčasne ako násobič CQ zóna.

12. Konečný počet bodov, výsledok:

Súčet bodov za spojenia vynásobený súčtom násobičov za každé pásmo.

13. Denníky:

13.1. Termín zaslania denníkov je najneskôr 5. deň po súťaži.

Súťažiaci musia nahrať svoj denník na elektronický portál najneskôr 5 deň po ukončení

súťaže (21.augusta 2020 do 23:59 GMT).

13.2. Formát a obsah denníka (CONTEST LOG)

 Elektronický súťažný denník musí byť vo formáte Cabrillo.

 Zaslaný – nahraný elektronický súbor musí obsahovať aj volací znak súťažiaceho.

 Elektronické súťažné denníky je treba nahrať na server súťaže do určeného termínu.

13.3. Usporiadatelia súťaže akceptujú výhradne len elektronické denníky nahrané na server

suťaže.

14. Vyhodnotenie:

14.1. Vyhodnotenie súťaže vykonáva súťažná komisia menovaná usporiadateľmi.

Rozhodnutie súťažnej komisie je konečné a záväzné pre všetkých.

14.2. Kontrola denníkov prebieha softvérovo za personálnej asistencie.

14.3. Konečný výsledok v jednotlivých kategóriách je tvorený poradím podľa dosiahnutých

vyhodnotených výsledkov.

14.4. Výsledky v jednotlivých súťažných kategóriách zverejní súťažná komisia na webovej

stránke http://tiszacup.eu .

14.5. Diskvalifikácia: Zo súťaže bude vylúčený každý súťažiaci, ktorého výsledný počet

bodov bolo nutné počas vyhodnotenia súťaže znížiť o viac než 25%.

14.6. Duplikáty budú bez penalizácie odstránené z denníkov.

14.7. Nesprávne prijatý report, CQ zóna, chybná značka (BUST), alebo absencia spojenia v

denníku protistanice (NIL) bude penalizovaná odčítaním dvojnásobného počtu bodov

ako bol za spojenie započítaný.

14.8. Kontrolný denník: Ktorýkoľvek účastník môže zaslať aj kontrolný denník. Tento

denník sa neobjaví vo výsledkoch, nebude nikomu dostupný, pritom pomôže práci

vyhodnocovateľov.

14.9. Užitočné informácie pre vyhotovenie a vyhodnotenie denníkov obsahuje bod 16.

súťažných podmienok.

15. Ceny:

A. Diplom: Je vyhotovený v elektronickej forme a je možné stiahnúť pre ktoréhokoľvek

súťažiaceho.

B. Plaketa: Plaketu obdrží každý súťažiaci umiestnený na 1. mieste každej kategórie.

Zoznam plakiet je dostupný na webstránke súťaže. 1 súťažiaci má právo len na

jednu plaketu. Plakety budú zaslané pre víťazov poštou.

C. Špeciálna cena: Usporiadajúce dva rádiokluby z Debrecenu a Samospráva župného mesta

Debrecen založila špeciálnu cenu. Túto cenu obdrží každoročne súťažiaci v

kategórii jeden operátor, ktorý dosiahol najvyšší počet bodov zo súťažiacich z

krajín pri toku rieky Tisza ako aj súťažiaci z ostatných krajín. Debrecínsky

Karneval kvetín (každoročne 20. augusta) a súvisiace kulturno-zábavné

podujatia majú medzinárodnú povesť. Táto špeciálna cena – pozvánka obsahuje

ubytovanie, stravu a VIP vstupenky na (6 dní) pre výhercu a partnera.

16. Ostatné informácie:

- Každé rádiové zariadenie a anténa musí byť fyzicky v kontakte v okruhu max. 500

metrov.

- V kategórii MOST v prípade porušenia „desaťminútového pravidla” nie je potrebné

takéto spojenie odstrániť z denníkov, ale je potrebné ho označiť ako X_QSO v súbore

Cabrillo. V prípade takto označených spojení sa nepoužije penalizácia odčítaním bodov.

- Prosíme nevymazávajte duplicitné spojenia! Za tieto sa body neodpočítavajú.

- Časový rozdiel medzi spojeniami v denníkoch nesmie prekročiť 3 minúty. V prípade

prekročenia bude spojenie vymazané. Doporučuje sa synchronizácia počítačových hodín

pred súťažou podľa GPS alebo internetu.

- V prípade, že násobičová stanica nezašle denník, spojenie s danou značkou sa nezahrnie

do bodovania, pokiaľ táto stanica nie je nájdená v súťažnom denníku aspoň ďalších 5

staníc.

- Používanie DX-clustera počas súťaže je povolené, ale self-spot alebo vyžiadaný spot je

zakázaný !

 Upresnenie pre rádioamatérov poslucháčov (SWL):

Pretože formát CABRILLO nepodporuje kategóriu poslucháč, denníky prijmeme v

ktoromkoľvek inom elektronickom formáte. Zasielanie výhradne len SWL denníkov je

možné na e-mail adresu: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Každý riadok spojení musí obsahovať: dátum , GMT, pásmo-frekvencia, počúvaná

značka, zaslaný report, značka protistanice, report protistanice, bodovanie, nový

násobič.

Denník musí obsahovať sumarizáciu, ktorá musí obsahovať: počet odpočúvaných spojení

pre každé pásmo, súčet bodov a násobičov, konečný počet bodov, zariadenie poslucháča,

meno (značku) poslucháča, e-mail adresu poslucháča.

 Diskvalifikácia: Porušenie súťažných pravidiel, nešportové-neférové správanie sa

súťažiaceho môžu byť dôvodom k diskvalifikácii.

 Rozhodnutie súťažnej komisie je konečné.

 Súťaž je financovaná usporiadateľmi.

 Home web page: http://tiszacup.eu

Pre ďalšie informácie kontaktujte riaditeľa súťaže: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. alebo navštívte

webstránku Tisza Cup International Radio Contest http://tiszacup.eu

Poštová adresa: „Tisza Cup International Radio Contest”, 130. Rózsavölgy str. Debrecen,

4225 Maďarsko.

Preklad OM2GM__

 

 

READ MORE

Contest Rules (Ukrain)

Положення про міжнародні змагання на коротких хвилях на «Кубок Тиса»

Організатори:

- Радіоклуб Дебреценського Університету (HG0UD)

- Клуб Радіоспорту і Відпочинку м. Дебрецен (HA0KDA)

- Міська Рада м. Дебрецен

1. Учасники: ліцензовані радіоаматори всього світу.

2. Мета: Провести якомога більшу кількість зв’язків з іншими радіоаматорами всіх країн світу,

особливо країн, розташованих на берегах річки Тиса (В тому числі: Україна, Словаччина,

Угорщина, Румунія, Сербія), на радіоаматорських діапазонах: 1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28 мГц.

Наполегливо рекомендується дотримання всіх встановлених меж і норм використання діапазонів

частот.

3. Дата і час проведення змагання: треті повні вихідні серпня, починаючи з 12:00 UTC суботи й

закінчуючи 11:59 UTC неділі (15-16 серпня 2020 року). Станції як з одним так і декількома

операторами можуть працювати всі 24 години.

READ MORE

Visitors

Flag Counter

Iratkozz fel Hírlevelünkre!

Szeretném megkapni a Tisza Kupa Hírleveleket.